Text Size
Tue, Jul 16, 2024

bioart1bioart3An exhibition about bio art.

De Cupere presents 5 smell-installations.

Opening May 23th 2009 - 20.00h

Verbeke Foundation, Kemzeke, Belgium

 

Participating Artists: Peter De Cupere (B), Koen Vanmechelen (B), Philippe Vandenberg (B), Evelyne Wood (CH), Maarten vanden Eynde (B), Jef Faes (B), Idiots (NL), Desmond Morris (UK), Zbigniew Oksiuta (PL), Ingo Botho Reize (D), Tineke Schuurmans (NL), Ronald van der Meijs (NL), Maarten vanden Eynde (B), ...

Visualisation of the location of the smell-installations with a smell lab and images of works that responds to some of the installations.

The exhibition Artificial Nature brings works of art together by artists who interrogate the relation between human nature and its natural environment. This show focus on one of the most important principles of the Verbeke Foundation: creation of an area in which art and nature do gather. 

Artificial Nature shows works by 30 artists(groups) who scan the limits of contemporary art by experimental use of living organism in their creation process. In a 'field of tension' between nature and culture the works of art elicit a lot of questions. What is natural and when is it artificial? How arise, evolve and decay living organism? How do we experience nature sensorial and intellectual? Is it still necessary to make a difference between natural or artificial beauty? 

Different art projects with living organisms (like bees, fish, birds, algae and flies) which are shown at the Verbeke Foundation, were developed in cooperation with among others the University of Gent, Royal University of Leuven and the University of Hasselt. Also with support of the Laboratory of Molecular Genetics (University of Gent) by Prof. Paul Coucke a special laboratory was being established so research can be done for the artists with new media: the Labora(r)tory. 

The exhibition Artificial Nature is the first large 'bioart'-project in Belgium. The Verbeke Foundation finds it very important that visitors are being attended and well informed. With support of the Antwerp Zoo and the Zoological Museum of the University of of Gent a pedagogical space is being developed to interpret the changing historical view from art at nature. Within the exhibition Artificial Nature a historical view from art at nature. Within the exhibition Artificial Nature a historical natural curiosities (stuffed animals, dried plants, shells…) were for that matter together with artifacts and historical objects stored in so-called curiosity cabinets. No curiosities this summer at the Verbeke Foundation, but a exciting dialectic between art and nature which often leads to wonderful pieces of art.

 

 

Artificial Nature brengt werk samen van kunstenaars die de relatie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving in vraag stelt. De expo focust daarmee op één van de belangrijkste basisprincipes van
de Verbeke Foundation: het creëren van een plek waar kunst en natuur samenkomen.

Artificial Nature toont werk van een dertigtal kunstenaars(groepen) die de grenzen van de hedendaagse kunst aftasten door in hun creatieproces op een experimentele wijze om te gaan met levende organismen. In het
spanningsveld tussen natuur en cultuur, ontlokken de tentoongestelde werken nogal wat vragen. Wat is nog natuurlijk, en vanaf wanneer kan iets als kunstmatig bestempeld worden? Hoe ontstaan, evolueren en vergaan levende organismen? Hoe gaan we om met natuur? Hoe beleven we de natuur zintuiglijk
en intellectueel? Is het nog nodig om een onderscheid te maken tussen natuurlijke of kunstmatige schoonheid?
Verschillende kunstprojecten met levende organismen (zoals bijen, vissen, vogels en algen) die geëxposeerd worden in de Verbeke Foundation, werden ontwikkeld in samenwerking met onder andere de UGent, de KULeuven
en de UHasselt. Bovendien werd met de hulp van het Laboratorium Moleculaire Genetica van Prof. Paul Coucke, een speciaal laboratorium opgezet om kunstenaars onderzoek te laten uitvoeren met nieuwe media: het labor(art)orium.

De kunstenaars die daarvoor zorgen zijn: Art Orienté objet (F), Sjoerd Buisman
(NL), Peter De Cupere (B), Marta de Menezes (P), Frederik De Wilde (B), Bart
de Zutter (B), Griet Dobbels (B), Jef Faes (B), Idiots (NL), Theo Jansen (NL),
Wout Janssens (B), Reinier Lagendijk (NL), Sjef Meijman (NL), Zjos Meyvis (B),
Desmond Morris (UK), NCNP (Ni Christi, Ni Politici) (B), Zbigniew Oksiuta (PL),
Raphaël Opstaele (B), Ingo Botho Reize (D), Joris Ribbens (B), Tineke
Schuurmans (NL), Lieven Standaert (B), STARTEL (NL), Martin uit den Bogaard
(NL), René Van Corven (NL), Ronald van der Meijs (NL), Philippe Vandenberg
(B), Maarten vanden Eynde (B), Koen Vanmechelen (B), Jan Verpooten (B),
Vadim Vosters (B), Stan Wannet (NL), Evelyne Wood (CH).
Gelijktijdig met de tentoonstelling Artificial Nature lopen er verschillende kleinere
exposities in de Verbeke Foundation.
Meer info op de website www.verbekefoundation.com

La nouvelle exposition d’été Artificial Nature présente l’oeuvre d’artistes explorant la relation de l’homme à son environnement naturel. Elle se focalise ainsi sur l’un des principes de base de la Verbeke Foundation: la création d’un site où s’unissent art et nature.
Artificial Nature présente les oeuvres d’une trentaine d’artistes et groupes d’artistes explorant les limites de l’art contemporain par l’emploi raisonné d’organismes vivants dans leur processus de création. Bien des questions sur la zone de tension entre nature et culture s’extirpent dès lors des oeuvres exposées. Qu’est ce que le naturel aujourd’hui, à partir de quand l’estampille ‘artificiel’ peut-elle être appliquée ? Comment naissent, évoluent et disparaissent les organismes vivants ? Quels rapports entretenons-nous avec la nature ?
Comment utilisons nous nos sens et notre intellect dans nos expériences avec la nature ? Est-il encore nécessaire de distinguer beauté naturelle et beauté artificielle?
Plusieurs des projets artistiques présentés avec des organismes vivants (abeilles, poissons, oiseaux et algues) ont été développés en collaboration avec les universités de Gand, Louvain et Hasselt. Par ailleurs, grâce à l’aide du
laboratoire de génétique moléculaire  par le Prof. Paul Coucke, un laboratoire spécial a été construit afin de permettre aux artistes le désirant de développer leurs projets impliquant de nouveaux medias: le
labor(art)orium.

Artistes invités: Art Orienté objet (F), Art Orienté objet (F), Sjoerd Buisman (NL),
Peter De Cupere (B), Marta de Menezes (P), Frederik De Wilde (B), Bart de
Zutter (B), Griet Dobbels (B), Jef Faes (B), Idiots (NL), Theo Jansen (NL), Wout
Janssens (B), Reinier Lagendijk (NL), Sjef Meijman (NL), Zjos Meyvis (B),
Desmond Morris (UK), NCNP (Ni Christi, Ni Politici) (B), Zbigniew Oksiuta (PL),
Raphaël Opstaele (B), Ingo Botho Reize (D), Joris Ribbens (B), Tineke
Schuurmans (NL), Lieven Standaert (B), STARTEL (NL), Martin uit den Bogaard
(NL), René Van Corven (NL), Ronald van der Meijs (NL), Philippe Vandenberg
(B), Maarten vanden Eynde (B), Koen Vanmechelen (B), Jan Verpooten (B),
Vadim Vosters (B), Stan Wannet (NL), Evelyne Wood (CH).
Parallèlement à l’exposition Artificial Nature, plusieurs projets sont également
proposés dans les espaces de la Verbeke Foundation.
Plus d’informations sur www.verbekefoundation.com

 

Verbeke Foundation, Westakkers, 9190 KEMZEKE (Stekene) – wegbeschrijving op www.verbekefoundation.com
open van donderdag tot en met zondag, telkens van 11:00 tot 18:00 u. - groepsbezoeken ook
mogelijk op dinsdag en woensdag.
inkom: 8 euro (volwassenen); 7euro (60+-ers); 6 euro (studenten, leraren, mindervaliden, groepen vanaf
20 personen); gratis (jonger dan 16). Jaarabonnement vanaf 20 euro.
overnachtingsmogelijkheden: CasAnus Atelier Van Lieshout e.a..
rondleidingen minimum 10 dagen vooraf aanvragen : Tel. +32 (0)3/789.22.07, fax +32(0)3/789.15.13 of This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . cafetaria & gratis parking.