Text Size
Tue, Jul 16, 2024

blackgreenhouseMuseum Dr. Guislain
From Memory. About knowing and forgetting
10/10/2009 - 02/05/2010


blackgreenhousePeople remember and people know. But people ‘forget’ also. From Memory deals with the fascination for memory in the worlds of science and art. The exhibition sheds a light on an age-old search: from the medieval art of memory, over the earliest psychological research, to contemporary experiments with artificial intelligence. Artists draw inspiration from memories. From Memory presents medieval treatises, old and modern art, photographs and film excerpts. Memory is a manifestation of human potential, memory disease is one of failure. Libraries, encyclopaedias and the internet are all attempts to collect information and thus help our memories. But are they not doomed to failure? Besides, what is dementia and what is an elephantine memory?

Exhibition catalogue (D/F/E), Lannoo, 192 p., full-colour (with contributions by Christine Van Broeckhoven, Mark Ruyters, Bernard Dewulf, Maja Wolny, Douwe Draaisma a.o.)

Events in the context of the exhibition (symposia, lectures, …) with AZ Sint-Lucas Ghent, Ipsoc-Katho Kortrijk, and other. See: www.museumdrguislain.be


Peter De Cupere, Joseph Beuys, Hans Op de Beeck, Marcel Broodthaers, Bernhard & Hilla Becher, Hermann Nitsch, Robert Devriendt, Paya Germonprez, Pim van Pagée, Stefaan van Biesen, Diderot en  d’Alembert,  Arturo Tosi, Filip Berte, Mekhitar Garabedian, Sarah Westphal, Karin Hanssen, Veerle Beckers, Lieve Van Stappen, Agnes Maes, Johan De Wilde, Johan Clarysse, Jan Vanriet, Chae Wung Lee, Zhang Dali, Thang Zhigang, Changwon Lee, Anna Baumgart, Dirk Van Severen, Nara Yoshitomo, Gérard Alary, Hermann Ebbinghaus, Johan Van Geluwe, …

Nederlandse versie:

Museum Dr. Guislain en Ziekenzorg CM  presenteren

Uit het geheugen. Over weten en vergeten
10/10/2009 - 02/05/2010

We onthouden en we weten. Maar ook ‘vergeten’ is ons niet vreemd. Uit het geheugen gaat over de fascinatie voor het geheugen in de wereld van de wetenschap en de kunst. De tentoonstelling belicht een eeuwenoude zoektocht: van de middeleeuwse geheugenkunst over de eerste psychologische onderzoeken tot de actuele experimenten met artificiële intelligentie. Kunstenaars laten zich inspireren door herinneringen. Op de tentoonstelling zijn middeleeuwse traktaten, oude en hedendaagse kunst, foto’s en filmfragmenten te zien. Het geheugen straalt de sterkte van het menselijke kunnen uit, een zieke memorie is een uiting van falen. Bibliotheken, encyclopedieën, het internet: het zijn pogingen om alles te verzamelen en ons zo te helpen. Maar zijn ze niet gedoemd om te mislukken? Trouwens, wat is dementie en wat is een olifantengeheugen?

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus (N/F/E), Lannoo, quadri (met bijdragen van o.a. Christine Van Broeckhoven, Mark Ruyters, Bernard Dewulf, Maja Wolny, Douwe Draaisma)

Activiteiten bij de tentoonstelling (symposia, lezingen, …) met o.a. AZ Sint-Lucas Gent, Ipsoc-Katho Kortrijk